Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundlæggende oplysninger

 

Skoleleder:
Ketty Nørgaard Høj

Skolebestyrelsesformand:
Jesper Schrøder

Om selve skolen
Lundgårdskolen er en af Herning Kommunes midtbyskoler. Geografisk er skolen placeret i Tjørring, cirka 4 km fra Herning centrum. Skolen har ca. 530 elever og 75 medarbejdere. Til og med 6. årgang er skolen 2-sporet, og i overbygningen 3-4-sporet, da elever fra Tjørring og Gullestrup overgår til Lundgårdskolen efter 6. klasse. Lundgårdskolen har en specialafdeling, hvor vi har 24 elever, som alle har brug for helt særligt tilrettelagt forløb, da de alle er fysisk og kognitivt udfordrede.  Eleverne fra specialklasserne integreres så vidt det er muligt i almenskolen i de fag, hvor det giver mening. Vi underviser også Herning Kommunes modtageklasseelever, hvor vi har en lille klasse på 10-15 elever.

I skolens SFO går ca. 160 børn efter skole. SFO´en er for børn, som går i 0. – 4. klasse. I SFO´en laves hver uge en aktivitetsplan med mange forskellige og spændende muligheder, som børnene kan deltage i.

Samarbejdet om den enkelte elev er i højsædet. Vi vil være ”på hold” med forældre og eksterne samarbejdspartnere, da vi tror på, at vi sammen skaber det bedste resultat. Vi er nemlig ikke en bedre skole end den, vi skaber sammen med forældre og elever.

Under mottoet ”Her styrker vi hjerner og hjerter, arbejder vi ud fra værdiordene ”Trivsel, faglighed og bevægelse”. De ord er vores daglige pejlemærker, og det ses og mærkes rundt på skolen hver eneste dag.

Lundgårdskolens elever placerer sig i top både i de faglige prøver og i trivselsmålinger. Det kan aflæses i de obligatoriske tests. Følg evt. dette link til Undervisningsministeriet hjemmeside for at se konkrete data: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/657022.aspx/. Vi vil være ambitiøse på vore elevers vegne hver dag.

Værdibegreberne ”faglighed”, ”trivsel” og ”bevægelse” blev nøje udvalgt for at understøtte skolereformens mål om, at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Målet er, at eleverne i overensstemmelse med folkeskolens formål og Lundgårdskolens vision udvikler faglige og sociale kompetencer, således at eleverne forberedes til livet efter skolen, såvel individuelt som i samspil med andre. Derudover er værdibegreberne udtryk for den livsduelighed Lundgårdskolen vil give eleverne. Eleverne skal have mulighed for at udvikle sig til hele og alsidige mennesker.

Mangfoldigheden på Lundgårdskolen er stor. Vi hylder mangfoldigheden, som er med til at ruste vores elever til en god samfundsforståelse. Vi har elever, der kommer fra både villakvarterer, lejligheder og fra vores store opland. Kombineret med vores specialklasseelever og elever fra vores lille modtagerklasse afspejler elevgruppen Lundgårdskolen billedet af det samfund, som vores elever sendes ud i, når de er færdige hos os.

Lundgårdskolen har to trivselspædagoger, som har til opgave at genoprette trivslen, hvis noget er gået skævt, men i høj grad også at arbejde forebyggende i klasserne. I løbet af et skoleår oprettes flere trivselsgrupper til hjælp for elever, der har det svært. Der kan fx være skilsmissegrupper, grupper for elever, der er ordblinde, grupper for elever med for højt bekymringsniveau. Alt sammen for at hjælpe eleverne til en større viden og forståelse for deres egen situation. Der arbejdes også med samtaler på individniveau, hvis det vurderes værende givtigt. Trivselspædagogerne laver forskellige forløb i klasserne for at styrke fællesskabet og tolerancen for mangfoldigheden i klassen. Særligt fokus har vi på de ny sammensatte klasser på 7. årgang.

Trivselspædagogerne og vores SFO-pædagoger bruges også ind i den daglige undervisning, hvor de er med som støtte for at give elever, der er udfordrede fagligt og socialt, de bedste deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Bygnings- og lokalemæssigt har Lundgårdskolen de seneste år gennemført omfattende renoveringer ude og inde. Skolen fremstår lys og venlig, og klasse- og faglokaler er tidssvarende. Ledelsen på Lundgårdskolen viser med glæde rundt, hvis du er interesseret i at se og høre mere om vores skole. Du skal være hjertelig velkommen til at booke et besøg på tlf. 96287800.