MENU
Aula_close Layer 1

Grundlæggende oplysninger

 

Skoleleder:
Ketty Nørgaard Høj

Skolebestyrelsesformand:
Majbritt Gram Hansen

Antal medarbejdere maj 2019:
90 medarbejdere

 

Om selve skolen

Lundgårdskolen er en af Herning Kommunes midtbyskoler. Geografisk placeret i Tjørring, cirka 4 km fra Herning centrum. Skolen har ca. 550 elever og 85 medarbejdere. Til og med 6. årgang er skolen tosporet, og i overbygningen 3-4-sporet, da elever fra Tjørring og Gullestrup overgår til skolen efter 6. klasse. Til skolen hører ligeledes en SFO, hvor ca. 100 børn går efter skole. 

Vores samarbejde med Tjørring Skole og Gullestrup Skole kaldes i daglige tale 3-skolesamarbejdet. Her samarbejder vi i både 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse med at skabe grundlaget for de 7. klasser vi danner hvert år.

Lundgårdskolen underviser specialafdeling, hvor vi har 28 elever, som alle har brug for helt særligt tilrettelagt forløb, da de alle er fysisk og oftest også kognitivt handicappede. Centeret er et yderst specialiseret tilbud, som andre kommuner køber sig ind på. Eleverne fra centerklasserne integreres ligeledes i alle de fag, hvor det vurderes at give mening.

Den overordnede pædagogiske tilgang på skolen tager sit udgangspunkt i Herningmodel Skole, der er en forsknings- og evidensbaseret pædagogisk tankegang. Herningmodelskole bruger elementer fra LP, PALS samt sund fornuft. Det betyder, at vi arbejder systemisk med Herningmodellen, som er en model til pædagogisk analyse med udgangspunkt i, at eleverne udvikler sig bedst muligt både fagligt og socialt. Man kan læse mere om modellen på: https://herningmodellen.herning.dk/herningmodellen-boern-og-unge

Medarbejderstaben på Lundgårdskolen står midt i et generationsskifte, og lige nu nyder skolen godt af en frugtbar kombination af nyuddannede medarbejdere med nye tilgange til undervisning samt erfarne lærere, som byder ind med overblik og rutiner i forhold til undervisning og skolens traditioner. Lundgårdskolen lægger vægt på en undervisning med et højt fagligt niveau, hvor elevernes kreativitet og nysgerrighed udvikles og styrkes.

Lundgårdskolen har ansat to inklusionspædagoger og dermed intensiveret vores fokus på at inkludere og rumme bedst muligt til gavn for både de enkeltinkluderede, men også for at gøre inklusionen så berigende som mulig for de øvrige børn og voksne på skolen. Inklusionsindsatsen på Lundgårdskolen har qua vores specialafdeling altid haft et stort fokus, og der ydes en stor indsats fra medarbejderne for at få tiltagene til at fungere. Det har været en succes at ansætte inklusionspædagoger, hvilket den øvrige elevgruppe også har profiteret af.
Mangfoldigheden på Lundgårdskolen er stor, vi har elever, der kommer fra både villakvarterer, lejligheder og fra vores store opland. Kombineret med vores specialklasseelever og elever fra vores lille modtagerklasse afspejler elevgruppen Lundgårdskolen et billede af det samfund som vores elever sendes ud i, når de er færdige her. Eleverne på skolen møder andre fra alle sociale lag. Tosprogede og danske elever i skøn forening, handicappede børn går i skole i et miljø med almindeligt fungerende børn og omvendt. På den måde kan Lundgårdskolen i høj grad være med til at ruste vores elever til en god samfundsforståelse. Procentvis har skolen 13 procent tosprogede og 87 procent etnisk danske elever.

I forbindelse med skolereformen udarbejdede bestyrelse og medarbejdere et nyt værdigrundlag, som base for arbejdet med den videre udvikling af Lundgårdskolen. Værdibegreberne ”faglighed”, ”trivsel” og ”bevægelse” blev nøje udvalgt for at understøtte skolereformens mål om, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Målet er, at eleverne i overensstemmelse med folkeskolens formål og Lundgårdskolens vision udvikler faglige og sociale kompetencer, således at eleverne forberedes til livet efter skolen, såvel individuelt som i samspil med andre. Derudover er værdibegreberne udtryk for den livsduelighed Lundgårdskolen vil give eleverne, eleverne skal have mulighed for at udvikle sig til hele og alsidige mennesker. 

Bygnings- og lokalemæssigt har Lundgårdskolen de seneste år gennemført en renovering, der gør at skolen fremstår lys og venlig. Flere skoler fra nær og fjern kommer forbi, og henter inspiration i skolens renoveringer. Ledelsen på Lundgårdskolen viser gerne rundt - dette gælder for både forældre, tidligere elever, andre skoler eller andre, der gerne vil se, hvordan vi indretter os. Book en rundvisning gennem skolens sekretær i god tid.

Lundgårdskolen har en årelang tradition for konstant at have fagligheden i fokus, og skolen vurderes til generelt at ligge solidt placeret i de forskellige tests. Det kan dog være særdeles vanskeligt at komme med en overordnet vurdering heraf, da der fra årgang til årgang kan være helt særlige forhold, der gør, at tests svinger til enten den ene eller anden side. I forhold til elever, som fortsætter i en ungdomsuddannelse, har andelen på Lundgårdskolen været stigende de senere år og vi lever op til forventningen om de 95 procent af vores afgangselever, der gennemfører en ungdomdsuddannelse.