Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lundgårdskolens værdigrundlag

Lundgårdskolens hele virksomhed tager udgangspunkt i følgende værdi- og visionssæt:

TRIVSEL

• Vi vil fællesskabet

• Vi vil livsglæden

• Vi vil at vores mangfoldighed er en styrke

• Vi vil at vores hverdag skal bygge på tillid, ansvar og anerkendelse.

FAGLIGHED

• Vi vil udfordre alle

• Vi vil opnå høje faglige resultater

• Vi vil dannelse og læring gennem faglighed

• Vi vil troværdigheden gennem engagement og faglighed

BEVÆGELSE

• Vi vil udvikle os gennem bevægelse

• Vi vil bevægelse i læring

• Vi vil læring i bevægelse

• Vi vil en skole i bevægelse

Værdibegreberne er udtryk for den livsduelighed Lundgårdskolen vil give eleverne - således at eleverne får mulighed for at udvikle sig til hele og alsidige mennesker. Lundgårdskolen lægger vægt på en undervisning med et højt fagligt niveau, hvor elevernes kreativitet og nysgerrighed udvikles og styrkes - undervisningen foregår i et meningsfyldt og inspirerende miljø - med åbenhed, respekt og tillid elever, forældre og skolens medarbejdere imellem.

Lundgårdskolens værdi- og visionsgrundlag skal implementeres og inddrages i hele skolens virke. Målet er, at eleverne i overensstemmelse med folkeskolens formål og Lundgårdskolens vision udvikler faglige og sociale kompetencer, således at eleverne forberedes til livet efter skolen, såvel individuelt som i samspil med andre.

Klare mål og tydelighed i gensidige forventninger mellem elever, forældre og skole skal være fundamentet i den enkelte elevs skolegang.

Visions- og værdigrundlaget er en vedvarende opgave og udfordring for elever, forældre og medarbejdere.