MENU
Aula_close Layer 1

Kommende 0. klasse

 

Indskrivning til 0. klasse foregår digitalt, og for skoleåret 2020-21 sker det i ugerne 44 og 45 2019 på Herning Kommunes hjemmeside.
Lundgårdskolen udsender info-mail i e-boks til forældre med børn i skolestartsalder. 
Klassedannelsen laves i samarbejde mellem skole, SFO og institutioner i skoledistriktet.

Lundgårdskolen inviterer forældre til elever i kommende 0. klasse til informationsmøde i starten af indskrivningsperioden.
I maj måned inviteres de kommende skolebørn sammen med forældre til møde om skolestart.

Skolen udsender indbydelser til begge arrangementer.

Oplysninger om udsættelse af skolegang og optagelse i andet skoledistrikt findes på Herning Kommunes hjemmeside.