MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens medlemmer

 

Forældrevalgte medlemmer:

- Majbritt Hansen
- Jannie Jason Troelsen
- Inger Mørch Hauge
- Dorthe Lynge Jonassen
- Karina Kousgaard Wik
- Jesper Schrøder
- Didde Hjorth
- Suppleant - vakant
- Suppleant - vakant

Medarbejdervalgte medlemmer:

- Ingelis Jespersen
- Lenette Bruun-Jeppesen

Elevrådsrepræsentanter:

- Jens Toft Lillelund
- Kamille Kirstine Hauge Schou

Skolens ledelse:

- Ketty Høj, skoleleder
- Kim Toft, viceskoleleder
- Mette Yding Olsen, pædagogisk leder
- Gitte Hovgaard Brixen, pædagogisk leder i SFO